İktisat Nedir?

İnsanın gündelik yaşamını devam ettirebilmesi için maddi ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Sağlık, barınma, güvelik ve eğitim gibi temel hizmetlerin yanında insanoğlunun en temel temel maddi ihtiyaçlarını yiyecek-giyecek ve barınmadır. Bu hizmetlerin dışında kalan sinemaya gitme, beyaz eşya satın alma, kitap alma gibi istekler de ‘Maddi İstekler’ olarak anılmaktadır.

İktisat ise ekonominin işleyişini, piyasadaki süreçlerini, devletin hem ekonomiye etkilerini hem de güncel piyasaya olan müdahelelerini inceleyen sosyal ve teknik bir bilim dalıdır. İktisatta ekonominin devlet ve toplum arasındaki karmaşık etkileşimlerini inceleyebilmek için hem çözümlemelerden hem de karşılaştırmalardan yararlanılmaktadır. Ayrıca tüm bu işleyişi, süreçleri, müdaheleleri ve etkileri anlayabilmek için İktisat Bilimi’nde kurumsal ve tarihsel çözümleme kullanılmasına karşın aynı zaman da teorik ve uygulamalı yöntemlerde kullanılmaktadır.

iktisat nedir

Talep Ne Demektir?

Alınan mal veya hizmetin talep edilen miktarı, tüketicinin veri periodunda özel bir fiyata satın almayı planlandığı miktarıdır. Bir malın veya hizmetin talebini belirleyen 6 farklı etken vardır:

 1. Malın veya Hizmetin Fiyatı
 2. İlgili Malın veya Hizmetlerin Fiyatı
 3. Gelecekte Beklenen Fiyatlar
 4. Tüketicinin Geliri
 5. Tüketicinin Tercihleri
 6. Nüfustur.

Yukarıdaki birbirinden önemli altı etkenden birincisi hariç diğerlerini veri olarak kabul edilirse Talep Yasası elde edilmektedir. Talep Yasası, diğer etkenler veri iken, malın fiyatı yükselişi durumunda ortalama talebin azalmasıdır.

Arz Ne Demektir?

Arz edilen miktar, üreticilerin veya üretici firmanın veri-zaman periyodunda özel bir fiyatta satmayı planladıkları mal miktarıdır. Arz ile satılmak istenen ürün miktarı ve fiilen satılan miktar ile aynı olacak diye bir kural olmadığı için birbirlerinden farklı sayıda olabilirler. Bir ürünün satış planını belirleyen 6 farklı etken vardır:

 1. Malın Fiyatı
 2. İlgili Malların Fiyatı
 3. Üretim Faktörleri Fiyatı
 4. Gelecekte Beklenen Fiyatlar
 5. Arz Edenlerin Sayısı
 6. Teknolojidir.

Yukarıdaki Arz’ın altı etkenlerinin veri olarak kabul edilmesi durumunda Arz Yasası ortaya çıkmaktadır. Arz Yasası, mal fiyatı arttığında arz edilen miktarın da doğru orantılı olarak artmasıdır.

Arz-Talep İlişkisi Nedir?

Mevcut Arzın miktarını ve kesinliğini belirleyene temel unsurların başında satılacak ürünün piyasa fiyatı ve hammaddesi gelmektedir. Ürün hammaddesinin az olması durumuda ülke, söz konusu olan hammaddeyi ithalat yoluyla dışarıdan satın almaktadır. Fakat ithal edilerek alınan ürünler başta vergi gibi birçok etkenden dolayı ürünün çok daha pahalı bir şekilde piyasaya sürülmesine neden olur. Bu durumda söz konusu olan ürüne olan talebin ciddi oranda düşmesine sebebiyet verebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir