Ekonomik kalkınma nedir?

Ekonomik Kalkınmanın Tanımı Ve Hedefleri Ekonomik Kalkınmanın Tanımı: Ekonomik kalkınma, bir ülkenin ekonomik durumunu ve gelişimini arttırmak için yapılan bütün faaliyetleri kapsar. Amacı, ekonomik büyümeyi sağlamak,…